city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง 5วัน3คืน (FED-MAR'20) (SHWECGO8)

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง 5วัน3คืน (FED-MAR'20) (SHWECGO8)

รหัส CN-SSH232

Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง 5วัน3คืน (FED-MAR'20) (SHWECGO8)

pdf

เจาะลึกนครแห่งประวัติศาสตร์เที่ยวคุ้ม2มณฑล
ชมกองทับทหารดินเผา เติงถ้ำหลงเหมิน
ตามรอยสุสานทหารม้าของ จิ้นซี่ฮองเต้
ชมสุดยอดการแสดงโชว์กังฟูของวัดเส้นหลิน
ถ้ำผาหลงเหมิน1ใน3แหล่งประติมากรรมโบราณจีน
สักการะศาลเจ้ากวนอูตำนานสามก๊ก

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง 5วัน3คืน (FED-MAR'20) (SHWECGO8)
http://www.grandholiday.co.th/view/4544
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว
  • วันที่ 2 : เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เมืองหลิงเป่า
  • วันที่ 3 : เมืองหลินเป่า-เมืองซีอาน-กองทัพทหารดินเผาของกษัตริน์จิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่)-กำแพงเมืองโบราณ-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์
  • วันที่ 4 : ซีอาน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ศาลเจ้ากวนอู-เจิ้งโจว
  • วันที่ 5 : เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ21,999--3,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ