city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี 6วัน 3คืน (NOV19)(ZCTU01)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี 6วัน 3คืน (NOV19)(ZCTU01)

รหัส CN-ZG272

Lucky Air (8L)

ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน

อุทยานจิ่วจ้ายโกวเปิดให้เข้าชมแล้ว รีบแพคกระเป๋าด่วนๆๆ
เยือนดินแดนสวรรค์สามฤดู จิ่วจ้ายโกว เช็คอินสระสวรรค์ในดินแดนหวงหลง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ทุกคืน พร้อมอาหารครบทุกมื้อ!!
เมนูพิเศษ!! อาหารตุ๋นยาจีน สุกี้ไก่ดำและเห็ดสมุนไพร

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี 6วัน 3คืน (NOV19)(ZCTU01)
http://www.grandholiday.co.th/view/3560
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองจิ่วจ้ายโกว
  • วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)
  • วันที่ 4 : เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน
  • วันที่ 5 : เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
  • วันที่ 6 : สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ17,999--7,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ