city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน เลสโก หอมหมื่นลี้ 5D3N (SEP-OCT19)(ZTSN03)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน เลสโก หอมหมื่นลี้ 5D3N (SEP-OCT19)(ZTSN03)

รหัส CN-ZG262

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท/ท่าน

ชมความงามยามค่ำคืนกำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ ย้อนวันวานเมืองโบราณกู๋เป่ย
พักเมืองโบราณ 1 คืน พิเศษ!! รวมนั่งกระเช้าไป-กลับ กำแพงเมืองจีน
เมนูเด็ด!! สุกี้เลิศรสสไตล์ปักกิ่ง และเป็ดปักกิ่ง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน เลสโก หอมหมื่นลี้ 5D3N (SEP-OCT19)(ZTSN03)
http://www.grandholiday.co.th/view/3269
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเทียนจิน
  • วันที่ 2 : เมืองเทียนจิน - เมืองปักกิ่ง - วัดลามะ - ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกู๋เป่ย - กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า)
  • วันที่ 3 : ปักกิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย
  • วันที่ 4 : พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ - เมืองเทียนจิน - สนามบินเทียนจิน
  • วันที่ 5 : สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ11,99914,99914,9993,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ