city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง เลสโก เขาอวตาร 6วัน4คืน (MAY-JUL)(WE)(ZCSX03)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง เลสโก เขาอวตาร 6วัน4คืน (MAY-JUL)(WE)(ZCSX03)

รหัส CN-ZG2ู61 ทัวร์จีน

Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน

จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ณ เขาอวตาร ล่องเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง ถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิเศษ!! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สุกี้เห็ด อาหารซีฟู๊ด และไวท์แดง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง เลสโก เขาอวตาร 6วัน4คืน (MAY-JUL)(WE)(ZCSX03)
http://www.grandholiday.co.th/view/3106
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เมืองฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
  • วันที่ 2 : ฉางเต๋อ - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
  • วันที่ 3 : อู่หลิงหยวน – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
  • วันที่ 4 : สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปู้เจีย
  • วันที่ 5 : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – เทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว )
  • วันที่ 6 : ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ17,99920,99920,9994,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ