city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
SHANGHAI อินดี้ล้านวิว 5D3N(MAY18)

SHANGHAI อินดี้ล้านวิว 5D3N(MAY18)

รหัส CN-CO196 ทัวร์จีน ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 15,899 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

SHANGHAI อินดี้ล้านวิว 5D3N(MAY18)

pdf

เดินทางสู่ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS   
พาท่านเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของประเทศจีน
ล่องเรือชมเมืองเซี่ยงไฮ้ ช็อปปิ้งย่านซินเทียนตี้ ชมทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้บนหอไข่มุก
พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูซี่โครงหมูน้ำแดง และเมนูไก่แดง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
SHANGHAI อินดี้ล้านวิว 5D3N(MAY18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1937
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
  • วันที่ 3 : อู๋ซี-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-ร้านใบชา-หังโจว-เซี่ยงไฮ้
  • วันที่ 4 : หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
  • วันที่ 5 : เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
03 พ.ค. 256107 พ.ค. 256115,89915,89915,8993,500
10 พ.ค. 256114 พ.ค. 256116,89916,89916,8993,500
17 พ.ค. 256121 พ.ค. 256115,89915,89915,8993,500
18 พ.ค. 256122 พ.ค. 256115,89915,89915,8993,500
24 พ.ค. 256128 พ.ค. 256115,89915,89915,8993,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ