city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์มาเก๊า Macau สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน (FEB-MAR18)(CSMFMNX02)(NX)

ทัวร์มาเก๊า Macau สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน (FEB-MAR18)(CSMFMNX02)(NX)

รหัส CN-CO191

Air Macau (NX)

ราคาเริ่มต้น 8,899 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์มาเก๊า Macau สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน (FEB-MAR18)(CSMFMNX02)(NX)

pdf

เดินทางสู่มาเก๊า 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน AIR MACAU
ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ
ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน-โชว์
จูไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอล
อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-เวเนเซี่ย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์มาเก๊า Macau สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน (FEB-MAR18)(CSMFMNX02)(NX)
http://www.grandholiday.co.th/view/1924
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
  • วันที่ 2 : ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวน หมิงชิงหยวน+โชว์
  • วันที่ 3 : จูไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอล อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-เวเนเซี่ยน-มาเก๊ากรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 มี.ค 256103 มี.ค 25618,89911,89911,8993,900
08 มี.ค 256110 มี.ค 25618,89911,89911,8993,900
17 มี.ค 256119 มี.ค 25618,89911,89911,8993,900
25 มี.ค 256127 มี.ค 25618,89911,89911,8993,900
31 มี.ค 256102 เม.ษ. 25618,89911,89911,8993,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

นำท่านเดินท่างสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบินไทย   กำหนดการเดินทางเดือน : มีนาคม 2561 เมืองโบราณต้าลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย -  เจดีย์สามองค์  – ต้าลี่ – แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง  เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)–IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)–อุทยานน้ำหยก–สระน้ำมังกรดำ-ร้านใบชา-ต้าหลี่

เหิรฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่ง ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่มีงดงามที่สุดของจีน สัมผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน เมนูพิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง และสุกี้สมุนไพร นั่งรถสามล้อปั่นสุดคลาสสิค ย้อนสมัยวันวานกรุงปักกิ่งที่ย่านโบราณหูถ้ง ช้อปปิ้งจุใจ สุดมันส์กับ THE PLACE  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซี