city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน SHOCK PRICE  ZHANGJIAJIE 4D 3N (JAN-JUN18) (CSX FD11)

ทัวร์จีน SHOCK PRICE ZHANGJIAJIE 4D 3N (JAN-JUN18) (CSX FD11)

รหัส CN-WSB163 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน SHOCK PRICE ZHANGJIAJIE 4D 3N (JAN-JUN18) (CSX FD11)

pdf

ทางเดินสู่เมืองฉางซา โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย
ZHANGJIAJIE SKYWALK สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน  นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์
ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
เมนูพิเศษ!! เป็ดย่างปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน SHOCK PRICE ZHANGJIAJIE 4D 3N (JAN-JUN18) (CSX FD11)
http://www.grandholiday.co.th/view/1739
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ดอนเมือง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย
  • วันที่ 2 : ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้- ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
  • วันที่ 3 : ศูนย์หยก- เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ผลิตภัณฑ์ยางพารา - จางเจียเจี้ย-ฉางซา
  • วันที่ 4 : ฉางซา-ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
27 ม.ค. 256130 ม.ค. 256112,99915,99915,9993,900
01 ก.พ. 256104 ก.พ. 256114,99917,99917,9993,900
03 ก.พ. 256106 ก.พ. 256114,99917,99917,9993,900
03 มี.ค 256106 มี.ค 256113,99916,99916,9993,900
08 มี.ค 256111 มี.ค 256113,99916,99916,9993,900
10 มี.ค 256113 มี.ค 256113,99916,99916,9993,900
15 มี.ค 256118 มี.ค 256113,99916,99916,9993,900
(เต็ม) 17 มี.ค 256120 มี.ค 256110,99913,99913,9993,900
22 มี.ค 256125 มี.ค 256113,99916,99916,9993,900
24 มี.ค 256127 มี.ค 256113,99916,99916,9993,900
29 มี.ค 256101 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
31 มี.ค 256103 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
05 เม.ษ. 256108 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
07 เม.ษ. 256110 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
14 เม.ษ. 256117 เม.ษ. 256118,99921,99921,9993,900
15 เม.ษ. 256118 เม.ษ. 256118,99921,99921,9993,900
19 เม.ษ. 256122 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
21 เม.ษ. 256124 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
26 เม.ษ. 256129 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
03 พ.ค. 256106 พ.ค. 256114,99917,99917,9993,900
05 พ.ค. 256108 พ.ค. 256114,99917,99917,9993,900
10 พ.ค. 256113 พ.ค. 256113,99916,99916,9993,900
12 พ.ค. 256115 พ.ค. 256113,99916,99916,9993,900
17 พ.ค. 256120 พ.ค. 256113,99916,99916,9993,900
19 พ.ค. 256122 พ.ค. 256113,99916,99916,9993,900
24 พ.ค. 256127 พ.ค. 256113,99916,99916,9993,900
26 พ.ค. 256129 พ.ค. 256114,99916,99916,9993,900
02 มิ.ย. 256105 มิ.ย. 256111,99914,99914,9993,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

นำท่านเดินท่างสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบินไทย   กำหนดการเดินทางเดือน : มีนาคม 2561 เมืองโบราณต้าลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย -  เจดีย์สามองค์  – ต้าลี่ – แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง  เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)–IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)–อุทยานน้ำหยก–สระน้ำมังกรดำ-ร้านใบชา-ต้าหลี่