city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน SHOCK PRICE  ZHANGJIAJIE 4D 3N (APR-JUN18) (CSX FD11)

ทัวร์จีน SHOCK PRICE ZHANGJIAJIE 4D 3N (APR-JUN18) (CSX FD11)

รหัส CN-WSB163 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน SHOCK PRICE ZHANGJIAJIE 4D 3N (APR-JUN18) (CSX FD11)

pdf

ทางเดินสู่เมืองฉางซา โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย
ZHANGJIAJIE SKYWALK สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน  นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์
ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
เมนูพิเศษ!! เป็ดย่างปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน SHOCK PRICE ZHANGJIAJIE 4D 3N (APR-JUN18) (CSX FD11)
http://www.grandholiday.co.th/view/1739
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ดอนเมือง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย
  • วันที่ 2 : ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้- ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
  • วันที่ 3 : ศูนย์หยก- เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ผลิตภัณฑ์ยางพารา - จางเจียเจี้ย-ฉางซา
  • วันที่ 4 : ฉางซา-ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 29 มี.ค 256101 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
(เต็ม) 31 มี.ค 256103 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
(เต็ม) 05 เม.ษ. 256108 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
(เต็ม) 07 เม.ษ. 256110 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
14 เม.ษ. 256117 เม.ษ. 256118,99921,99921,9993,900
15 เม.ษ. 256118 เม.ษ. 256118,99921,99921,9993,900
(เต็ม) 19 เม.ษ. 256122 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
21 เม.ษ. 256124 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
26 เม.ษ. 256129 เม.ษ. 256113,99916,99916,9993,900
03 พ.ค. 256106 พ.ค. 256114,99917,99917,9993,900
05 พ.ค. 256108 พ.ค. 256114,99917,99917,9993,900
10 พ.ค. 256113 พ.ค. 256113,99916,99916,9993,900
12 พ.ค. 256115 พ.ค. 256113,99916,99916,9993,900
17 พ.ค. 256120 พ.ค. 256113,99916,99916,9993,900
19 พ.ค. 256122 พ.ค. 256113,99916,99916,9993,900
24 พ.ค. 256127 พ.ค. 256113,99916,99916,9993,900
26 พ.ค. 256129 พ.ค. 256114,99916,99916,9993,900
02 มิ.ย. 256105 มิ.ย. 256111,99914,99914,9993,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ