city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีนมาเก๊า...จูไห่ เวเนเชี่ยน  3วัน 2 คืน (MAR-APR18)

ทัวร์จีนมาเก๊า...จูไห่ เวเนเชี่ยน 3วัน 2 คืน (MAR-APR18)

รหัส CH-OG156

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 3,993 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีนมาเก๊า...จูไห่ เวเนเชี่ยน 3วัน 2 คืน (MAR-APR18)

pdf

นมัสการองค์พระสังกัจจายน์...ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล / โชว์น้ำพุเต้นระบำ
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีนมาเก๊า...จูไห่ เวเนเชี่ยน 3วัน 2 คืน (MAR-APR18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1670
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – จูไห่
  • วันที่ 2 : วัดผู่ถอ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ
  • วันที่ 3 : จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian – The Venetian Casino – มาเก๊า – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 29 มี.ค 256131 มี.ค 25613,99312,49312,4933,500
(เต็ม) 05 เม.ษ. 256107 เม.ษ. 25614,55413,05413,0543,500
19 เม.ษ. 256121 เม.ษ. 25614,55413,05413,0543,500
(เต็ม) 20 เม.ษ. 256122 เม.ษ. 25614,55413,05413,0543,500
(เต็ม) 26 เม.ษ. 256128 เม.ษ. 25613,99312,49312,4933,500
(เต็ม) 27 เม.ษ. 256129 เม.ษ. 25614,55413,05413,0543,500
(เต็ม) 28 เม.ษ. 256130 เม.ษ. 25614,55413,05413,0543,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ