city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน ชิวชิว มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (JUN-NOV18)(FD762-FD767)

ทัวร์จีน ชิวชิว มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (JUN-NOV18)(FD762-FD767)

รหัส CH-PH155 ทัวร์จีน ราคารถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 5,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน ชิวชิว มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (JUN-NOV18)(FD762-FD767)

pdf

บินตรงสู่ มาเก๊า โดย สายการบิน แอร์เอเชีย
สัมผัส THE VENESIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี
ถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่  “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”

พร้อมมื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน ชิวชิว มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (JUN-NOV18)(FD762-FD767)
http://www.grandholiday.co.th/view/1663
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง
  • วันที่ 2 : จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” -วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน – ชมหยก – ร้านผ้าไหม
  • วันที่ 3 : วันที่สาม ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN – สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 มิ.ย. 256103 มิ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
02 มิ.ย. 256104 มิ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
03 มิ.ย. 256105 มิ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
08 มิ.ย. 256110 มิ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
09 มิ.ย. 256111 มิ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
10 มิ.ย. 256112 มิ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
15 มิ.ย. 256117 มิ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
16 มิ.ย. 256118 มิ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
17 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
23 มิ.ย. 256125 มิ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
24 มิ.ย. 256126 มิ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
29 มิ.ย. 256101 ก.ค. 25615,8889,0889,0882,500
30 มิ.ย. 256102 ก.ค. 25615,8889,0889,0882,500
06 ก.ค. 256108 ก.ค. 25615,8889,0889,0882,500
07 ก.ย. 256109 ก.ย. 25615,8889,0889,0882,500
08 ก.ย. 256110 ก.ย. 25615,8889,0889,0882,500
14 ก.ย. 256116 ก.ย. 25615,8889,0889,0882,500
15 ก.ย. 256117 ก.ย. 25615,8889,0889,0882,500
16 ก.ย. 256118 ก.ย. 25615,8889,0889,0882,500
21 ก.ย. 256123 ก.ย. 25615,8889,0889,0882,500
22 ก.ย. 256124 ก.ย. 25615,8889,0889,0882,500
25 ต.ค. 256127 ต.ค. 25615,8889,0889,0882,500
02 พ.ย. 256104 พ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
03 พ.ย. 256105 พ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
09 พ.ย. 256111 พ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
10 พ.ย. 256112 พ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
12 พ.ย. 256114 พ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
16 พ.ย. 256118 พ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
17 พ.ย. 256119 พ.ย. 25615,8889,0889,0882,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ