city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน THE BEST OF KUNMING 6D5N (KMG01)(JAN-APR18)

ทัวร์จีน THE BEST OF KUNMING 6D5N (KMG01)(JAN-APR18)

รหัส CN-ZG144 ทัวร์จีน ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 24,777 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน THE BEST OF KUNMING 6D5N (KMG01)(JAN-APR18)

pdf

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ชมโชว์กลางแจ้งสุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG ผลงานจากผู้กำกับ จางอี้โหมว
​พร้อมชิมอาหารมื้อพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน  และสุกี้
เห็ดไก่
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่า ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นยอด ภูเขาหิมะมังกรหยก
เดินเล่นฟินๆ 3 เมืองเก่า เมืองเก่าจงเตี้ยน เมืองเก่าต้าลี่ และเมืองเก่าลี่เจียง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน THE BEST OF KUNMING 6D5N (KMG01)(JAN-APR18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1525
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- ต้าหลี่
  • วันที่ 2 : เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
  • วันที่ 3 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
  • วันที่ 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
  • วันที่ 5 : ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
  • วันที่ 6 : ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
31 ม.ค. 256105 ก.พ. 256124,77724,77724,7774,500
01 ก.พ. 256106 ก.พ. 256125,77725,77725,7774,500
22 ก.พ. 256127 ก.พ. 256125,77725,77725,7774,500
28 ก.พ. 256105 มี.ค 256126,77726,77726,7775,000
01 มี.ค 256106 มี.ค 256126,77726,77726,7775,000
14 มี.ค 256119 มี.ค 256125,77725,77725,7774,500
21 มี.ค 256126 มี.ค 256125,77725,77725,7774,500
22 มี.ค 256127 มี.ค 256125,77725,77725,7774,500
11 เม.ษ. 256116 เม.ษ. 256133,77733,77733,7777,000
12 เม.ษ. 256117 เม.ษ. 256133,77733,77733,7777,000
13 เม.ษ. 256118 เม.ษ. 256133,77733,77733,7777,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES ชม เมืองกุ้ยหลิน  ซึ่งได้รับขนานนามว่า เมืองแห่ง เขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินงาม  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ นาขั้นบันไดหลงจี๋ เป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน  ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียง ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND ชม ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำสวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน  ชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ชม สะพานสายฝน หรือ สะพานมังกร เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีที่มีเอกลักษณ์ของชาวเมี้ยว นำท่าน ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)