city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน THE BEST OF KUNMING 6D5N (KMG01)(APR18)

ทัวร์จีน THE BEST OF KUNMING 6D5N (KMG01)(APR18)

รหัส CN-ZG144 ทัวร์จีน ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 33,777 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน THE BEST OF KUNMING 6D5N (KMG01)(APR18)

pdf

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ชมโชว์กลางแจ้งสุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG ผลงานจากผู้กำกับ จางอี้โหมว
​พร้อมชิมอาหารมื้อพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน  และสุกี้
เห็ดไก่
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่า ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นยอด ภูเขาหิมะมังกรหยก
เดินเล่นฟินๆ 3 เมืองเก่า เมืองเก่าจงเตี้ยน เมืองเก่าต้าลี่ และเมืองเก่าลี่เจียง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน THE BEST OF KUNMING 6D5N (KMG01)(APR18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1525
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- ต้าหลี่
  • วันที่ 2 : เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
  • วันที่ 3 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
  • วันที่ 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
  • วันที่ 5 : ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
  • วันที่ 6 : ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 11 เม.ษ. 256116 เม.ษ. 256133,77733,77733,7777,000
(เต็ม) 12 เม.ษ. 256117 เม.ษ. 256133,77733,77733,7777,000
(เต็ม) 13 เม.ษ. 256118 เม.ษ. 256133,77733,77733,7777,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ