alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน FREEZING COLD IN SHANGHAI 5วัน 3คืน (OCT-DEC'17)

ทัวร์จีน FREEZING COLD IN SHANGHAI 5วัน 3คืน (OCT-DEC'17)

รหัส CN-ZG141

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 14,777 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน FREEZING COLD IN SHANGHAI 5วัน 3คืน (OCT-DEC'17)

pdf

สัมผัสความยิ่งใหญ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของแผ่นดินใหญ่
ชมวิวมุมสูงของมหานครเซี่ยงไฮ้ บนชั้น 100 ตึกเวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์  
ตะลุยความหนาวเย็น และชมความสวยงามของถ้ำน้ำแข็งที่เมืองเจี้ยนเต๋อ 
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”
นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง 
ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดค้าส่งอี้อู ตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว และถนนนานกิงลู่
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา- ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน FREEZING COLD IN SHANGHAI 5วัน 3คืน (OCT-DEC'17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1512
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
  • วันที่ 2 : เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - เมืองเจี้ยนเต๋อ – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานกระจก - เมืองอี้อู่
  • วันที่ 3 : ตลาดค้าส่งอี้อู – ผ้าไหม – ยางพารา - เซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง
  • วันที่ 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ตึกSWFC ชั้น100 - ตลาด100ปี - เฉินหวังเมี่ยว
  • วันที่ 5 : เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
19 ต.ค. 256023 ต.ค. 256016,77719,77719,7774,500
25 ต.ค. 256029 ต.ค. 256014,77717,77717,7773,500
02 พ.ย. 256006 พ.ย. 256014,77717,77717,7773,500
09 พ.ย. 256013 พ.ย. 256014,77717,77717,7773,500
16 พ.ย. 256020 พ.ย. 256014,77717,77717,7773,500
23 พ.ย. 256027 พ.ย. 256014,77717,77717,7773,500
01 ธ.ค. 256005 ธ.ค. 256016,77719,77719,7774,500
07 ธ.ค. 256011 ธ.ค. 256016,77719,77719,7774,500
29 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256120,77723,77723,7775,500
30 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256120,77723,77723,7775,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เยี่ยมชมจัตุรัสเทียนอันเหมินจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใจกลางกรุงปักกิ่งพระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ณ หอฟ้าเทียนถานสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาว  ศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงาม ณ วัดลามะยงเหอกง จากนั้นนำท่านชมกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนที่นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

บินตรงสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน เซียงเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ (FM) เดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เยี่ยมชมพระราชวังกู้กงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จื่อจิ้นเฉิง ซึ่งแปลว่า พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน  หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ หาดไว่ทาน  เขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า  พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน