alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N (OCT-NOV 17)

ทัวร์จีน BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N (OCT-NOV 17)

รหัส CN-ZG139 ทัวร์จีน ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N (OCT-NOV 17)

pdf

เหินฟ้าสู่นครเฉินตูเดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS
สัมผัสสีสันแห่งขุนเขา อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ ชื่นชมความงามอุทยานแห่งชาติหวงหลง ต้นกำเนิดแห่งตำนานมังกรเหลือง ชมความน่ารักของบรรดาหมีแพนด้าน้อยใหญ่ ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงงิ้วเสฉวน เอกลักษณ์ของเมืองเฉิงตู ชิม ช้อป กันแบบจุใจ ณ ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ และ ถนนคนเดินชุนซีลู่

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N (OCT-NOV 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1433
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – เมืองเม้าเสี้ยน
  • วันที่ 2 : อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จิ่วจ้ายโกว
  • วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)
  • วันที่ 4 : ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู – ร้านหยก
  • วันที่ 5 : ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผ้าไหม - ศาลเจ้าสามก๊ก -ถนนจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  • วันที่ 6 : ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11 ต.ค. 256016 ต.ค. 256031,77731,77731,7778,000
12 ต.ค. 256017 ต.ค. 256031,77731,77731,7778,000
13 ต.ค. 256018 ต.ค. 256031,77731,77731,7778,000
25 ต.ค. 256030 ต.ค. 256031,77733,77733,7778,000
27 ต.ค. 256001 พ.ย. 256031,77733,77733,7778,000
01 พ.ย. 256006 พ.ย. 256029,77729,77729,7777,000
02 พ.ย. 256007 พ.ย. 256029,77729,77729,7777,000
03 พ.ย. 256008 พ.ย. 256029,77729,77729,7777,000
08 พ.ย. 256013 พ.ย. 256027,77727,77727,7776,000
09 พ.ย. 256014 พ.ย. 256027,77727,77727,7776,000
10 พ.ย. 256015 พ.ย. 256027,77727,77727,7776,000
15 พ.ย. 256020 พ.ย. 256025,77725,77725,7776,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เยี่ยมชมจัตุรัสเทียนอันเหมินจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใจกลางกรุงปักกิ่งพระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ณ หอฟ้าเทียนถานสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาว  ศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงาม ณ วัดลามะยงเหอกง จากนั้นนำท่านชมกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนที่นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง