city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (บินภายใน) 6 วัน 4 คืน (SEP-OCT17)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (บินภายใน) 6 วัน 4 คืน (SEP-OCT17)

รหัส CN-GO138 ทัวร์จีน ราคาถูก

Shanghai Airlines (FM)

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน

บินตรงสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน เซียงเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ (FM) เดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เยี่ยมชมพระราชวังกู้กงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จื่อจิ้นเฉิง ซึ่งแปลว่า พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน  หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ หาดไว่ทาน  เขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า  พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (บินภายใน) 6 วัน 4 คืน (SEP-OCT17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1399
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – ร้านไข่มุก - ชมกายกรรมปักกิ่ง
  • วันที่ 3 : ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ผี่เซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
  • วันที่ 4 : ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หาดไว่ทาน
  • วันที่ 5 : หมู่บ้านจูเจียเจี้ยว+ ล่องเรือ – ร้านผ้าไหม – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
  • วันที่ 6 : ร้านบัวหิมะ – ตลาดถาวเป่าเฉิง – กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 06 ก.ย. 256011 ก.ย. 256024,90024,90024,9004,500
12 ก.ย. 256017 ก.ย. 256019,90024,40024,4004,500
19 ก.ย. 256024 ก.ย. 256020,90025,40025,4004,500
17 ต.ค. 256022 ต.ค. 256025,90030,40030,4004,500
18 ต.ค. 256023 ต.ค. 256026,90031,40031,4004,500
24 ต.ค. 256029 ต.ค. 256025,90030,40030,4004,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ