city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน เจาะลึกแดนมังกร กำแพงเมืองจีน (DEC 17)

ทัวร์จีน เจาะลึกแดนมังกร กำแพงเมืองจีน (DEC 17)

รหัส CN-GO137 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air China (CA)

ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน เจาะลึกแดนมังกร กำแพงเมืองจีน (DEC 17)

pdf

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า
เยี่ยมชมจัตุรัสเทียนอันเหมินจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใจกลางกรุงปักกิ่งพระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ณ หอฟ้าเทียนถานสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาว  ศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงาม ณ วัดลามะยงเหอกง จากนั้นนำท่านชมกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนที่นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน เจาะลึกแดนมังกร กำแพงเมืองจีน (DEC 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1398
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
  • วันที่ 3 : พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก – วัดลามะยงเหอกง – ร้านผ้าใหม - ถนนหวังฝูจิง
  • วันที่ 4 : ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค – ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ร้านบัวหิมะ - สวนผลไม้
  • วันที่ 5 : ปี่เซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 ธ.ค. 256005 ธ.ค. 256019,90023,90023,9004,000
08 ธ.ค. 256012 ธ.ค. 256019,90023,90023,9004,000
15 ธ.ค. 256019 ธ.ค. 256018,90022,90022,9004,000
29 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256120,90024,90024,9004,500
30 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256121,90025,90025,9004,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

สัมผัสความยิ่งใหญ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของแผ่นดินใหญ่ ชมวิวมุมสูงของมหานครเซี่ยงไฮ้ บนชั้น 100 ตึกเวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์   ตะลุยความหนาวเย็น และชมความสวยงามของถ้ำน้ำแข็งที่เมืองเจี้ยนเต๋อ  ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง  ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดค้าส่งอี้อู ตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว และถนนนานกิงลู่ เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา- ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี