alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่นหยางซั่วโชว์ดรีมไลน์ 6 วัน 5 คืน (SEP-DEC17)

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่นหยางซั่วโชว์ดรีมไลน์ 6 วัน 5 คืน (SEP-DEC17)

รหัส CN-GO136 ทัวร์จีน ราคาถูก

China Southern Airline (CZ)

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน

ชมนาขั้นบันได สันหลังมังกร หมู่บ้านหลงจี๋
นั่งกระเช้าสู่เขาเหยาซาน ชมทัศนียภาพมุมสูงเมืองกุ้ยหลิน
ชมโชว์ DREAM LIKE ศิลปะผสมผสานระหว่าง บัลเล่ย์และกายกรรมจีน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่นหยางซั่วโชว์ดรีมไลน์ 6 วัน 5 คืน (SEP-DEC17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1385
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน
  • วันที่ 2 : กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
  • วันที่ 3 : กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม– ถนนฝรั่ง หยังเหยินเจีย ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
  • วันที่ 4 : หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินหรือเมืองจำลองสมัยราชวงศ์ หมิง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก) เขางวงช้าง - โชว์ ELEPHANT LEGEND
  • วันที่ 5 : กระเช้าเขาเหยาซาน - ร้านใยไผ่ไหม - เมืองจำลองซ่ง - ร้านใบชา - โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง (DREAM LIKE LIJIANG)
  • วันที่ 6 : กุ้ยหลิน - สุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 ก.ย. 256006 ก.ย. 256017,90017,90016,9004,800
15 ก.ย. 256020 ก.ย. 256018,90018,90017,9004,800
04 ต.ค. 256009 ต.ค. 256022,90022,90021,9004,800
18 ต.ค. 256023 ต.ค. 256018,90018,90017,9004,800
10 พ.ย. 256015 พ.ย. 256017,90017,90016,9004,800
24 พ.ย. 256029 พ.ย. 256017,90017,90016,9004,800
08 ธ.ค. 256013 ธ.ค. 256017,90017,90016,9004,800
15 ธ.ค. 256020 ธ.ค. 256017,90017,90016,9004,800
28 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256122,90022,90021,9004,800
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

สัมผัสความยิ่งใหญ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของแผ่นดินใหญ่ ชมวิวมุมสูงของมหานครเซี่ยงไฮ้ บนชั้น 100 ตึกเวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์   ตะลุยความหนาวเย็น และชมความสวยงามของถ้ำน้ำแข็งที่เมืองเจี้ยนเต๋อ  ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง  ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดค้าส่งอี้อู ตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว และถนนนานกิงลู่ เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา- ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี