alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 6 วัน 4 คืน (MAY-JUL 2017)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 6 วัน 4 คืน (MAY-JUL 2017)

รหัส CN-GO131 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 6 วัน 4 คืน (MAY-JUL 2017)

pdf

เดินทางสู่ประเทศจีน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ สูง 88 เมตร ลักษณะพระพักตร์สง่างาม  ณ วัดหลิงซาน
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
ช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจี่ย สินค้ามากมายให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก
ขึ้นหอไข่มุก มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชีย
สนุกไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 6 วัน 4 คืน (MAY-JUL 2017)
http://www.grandholiday.co.th/view/1327
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – ซูโจว - จัตุรัสหยวนหยง
  • วันที่ 3 : หังโจว - ร้านผ้าไหม – ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
  • วันที่ 4 : ร้านนวดฝ่าเท้าและยาแผนโบราณเป่าซูหลิง – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – ร้านหยก – ขึ้นหอไข่มุก + SKYWALK + หุ่นขี้ผึ้ง – อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไวทาน
  • วันที่ 5 : อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า - ออก)
  • วันที่ 6 : เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
02 พ.ค. 256007 พ.ค. 256017,90017,90017,9004,900
04 พ.ค. 256009 พ.ค. 256017,90017,90017,9004,900
09 พ.ค. 256014 พ.ค. 256015,90015,90015,9004,900
11 พ.ค. 256016 พ.ค. 256015,90015,90015,9004,900
16 พ.ค. 256021 พ.ค. 256015,90015,90015,9004,900
18 พ.ค. 256023 พ.ค. 256015,90015,90015,9004,900
23 พ.ค. 256028 พ.ค. 256015,90015,90015,9004,900
25 พ.ค. 256030 พ.ค. 256015,90015,90015,9004,900
06 มิ.ย. 256011 มิ.ย. 256015,90015,90015,9004,900
08 มิ.ย. 256013 มิ.ย. 256015,90015,90015,9004,900
13 มิ.ย. 256018 มิ.ย. 256015,90015,90015,9004,900
15 มิ.ย. 256020 มิ.ย. 256015,90015,90015,9004,900
20 มิ.ย. 256025 มิ.ย. 256015,90015,90015,9004,900
22 มิ.ย. 256027 มิ.ย. 256015,90015,90015,9004,900
27 มิ.ย. 256002 ก.ค. 256015,90015,90015,9004,900
29 มิ.ย. 256004 ก.ค. 256015,90015,90015,9004,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA X สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้  จากชั้น118  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ล่องเรือทะเลสาบซีหู  ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว   ตัวอยู่ซีหู  เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์ นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้   ตื่นตา   ตื่นใจกับแสง   สี   เสียง ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย   ถนนนานกิง   และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา – ไก่แดง – ไก่ขอทาน – หมูพันปี - ซี่โครงหมูอูซี