city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
 ทัวร์จีน ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6 วัน 5 คืน (MAY-SEP17)

ทัวร์จีน ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6 วัน 5 คืน (MAY-SEP17)

รหัส CN-ZG130 ทัวร์จีน ราคาถูก

China Southern Airline (CZ)

ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6 วัน 5 คืน (MAY-SEP17)

pdf

นำท่านบินสู่ประเทศจีนโดยสายการบิน ไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์
ชมและสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร
นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา  
ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว ช้อปปิ้งหวงซิงลู่ พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6 วัน 5 คืน (MAY-SEP17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1325
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เกาะสีส้ม(รวมรถราง) - จางเจียเจี้ย
  • วันที่ 2 : ร้านหยก – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร -สวนจอมพลเฮ่อหลง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม
  • วันที่ 3 : แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนซีปู้เจีย
  • วันที่ 4 : ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้า) – ระเบียงแก้ว – ภาพวาดทราย - โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
  • วันที่ 5 : เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง
  • วันที่ 6 : ฟ่งหวง – ฉางซา – ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
17 ส.ค. 256022 ส.ค. 256020,88823,88823,8884,000
31 ส.ค. 256005 ก.ย. 256020,88823,88823,8884,000
07 ก.ย. 256012 ก.ย. 256020,88823,88823,8884,000
27 ก.ย. 256002 ต.ค. 256021,88824,88824,8884,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ