alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน โปรชิวชิว บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (MAY-AUG'17) แก้ไข1

ทัวร์จีน โปรชิวชิว บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (MAY-AUG'17) แก้ไข1

รหัส CN-PH122 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท/ท่าน

บินตรงสู่ มาเก๊า โดย สายการบิน แอร์เอเชีย
สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี
ถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่  “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”
ชมโชว์ตระการตาที่สวนหยวนหมิง พร้อมทานมื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน โปรชิวชิว บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (MAY-AUG'17) แก้ไข1
http://www.grandholiday.co.th/view/1229
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง –มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล- เดอะเวเนเชี่ยน
  • วันที่ 2 : จูไห่ - หวี่หนี่ -วัดผู่ถ่อ - นวดฝ่าเท้า - บัวหิมะ - ชมหยก – ร้านผ้าไหม- สวนหยวนหมิง + โชว์หยวนหมิง
  • วันที่ 3 : วัดไป๋หลิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย– มาเก๊า - สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 20 พ.ค. 256022 พ.ค. 25607,7777,7777,7772,500
27 พ.ค. 256029 พ.ค. 25607,7777,7777,7772,500
(เต็ม) 09 มิ.ย. 256011 มิ.ย. 25607,7777,7777,7772,500
(เต็ม) 18 มิ.ย. 256020 มิ.ย. 25606,9996,9996,9992,500
24 มิ.ย. 256026 มิ.ย. 25607,7777,7777,7772,500
02 ก.ค. 256004 ก.ค. 25606,9996,9996,9992,500
06 ก.ค. 256008 ก.ค. 25606,9996,9996,9992,500
07 ก.ค. 256009 ก.ค. 25607,7777,7777,7772,500
18 ส.ค. 256020 ส.ค. 25607,7777,7777,7772,500
19 ส.ค. 256021 ส.ค. 25607,7777,7777,7772,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ