city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน โปรชิวชิว บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (AUG 17)

ทัวร์จีน โปรชิวชิว บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (AUG 17)

รหัส CN-PH122 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 7,777 บาท/ท่าน

บินตรงสู่ มาเก๊า โดย สายการบิน แอร์เอเชีย
สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี
ถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่  “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”
ชมโชว์ตระการตาที่สวนหยวนหมิง พร้อมทานมื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน โปรชิวชิว บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (AUG 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1229
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง –มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล- เดอะเวเนเชี่ยน
  • วันที่ 2 : จูไห่ - หวี่หนี่ -วัดผู่ถ่อ - นวดฝ่าเท้า - บัวหิมะ - ชมหยก – ร้านผ้าไหม- สวนหยวนหมิง + โชว์หยวนหมิง
  • วันที่ 3 : วัดไป๋หลิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย– มาเก๊า - สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
18 ส.ค. 256020 ส.ค. 25607,77710,99710,9972,500
19 ส.ค. 256021 ส.ค. 25607,77710,99710,9972,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ