alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5 วัน 3 คืน (MAY-JUN 2017)

ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5 วัน 3 คืน (MAY-JUN 2017)

รหัส CN - ZG121 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5 วัน 3 คืน (MAY-JUN 2017)

pdf

นำท่านบินสู่เซี้ยงไฮ้โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก
นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง
ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง
ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูอูซี

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5 วัน 3 คืน (MAY-JUN 2017)
http://www.grandholiday.co.th/view/1221
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
  • วันที่ 2 : เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
  • วันที่ 3 : เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-SKY WALK-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนน นานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
  • วันที่ 4 : เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
  • วันที่ 5 : เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 06 พ.ค. 256010 พ.ค. 256014,99914,99914,9993,500
(เต็ม) 13 พ.ค. 256017 พ.ค. 256013,99913,99913,9993,500
20 พ.ค. 256024 พ.ค. 256013,99913,99913,9993,500
27 พ.ค. 256031 พ.ค. 256013,99913,99913,9993,500
10 มิ.ย. 256014 มิ.ย. 256012,99912,99912,9993,500
(เต็ม) 17 มิ.ย. 256021 มิ.ย. 256012,99912,99912,9993,500
24 มิ.ย. 256028 มิ.ย. 256012,99912,99912,9993,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA X สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้  จากชั้น118  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ล่องเรือทะเลสาบซีหู  ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว   ตัวอยู่ซีหู  เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์ นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้   ตื่นตา   ตื่นใจกับแสง   สี   เสียง ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย   ถนนนานกิง   และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา – ไก่แดง – ไก่ขอทาน – หมูพันปี - ซี่โครงหมูอูซี