city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5 วัน 3 คืน (SEP-OCT 2017)

ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5 วัน 3 คืน (SEP-OCT 2017)

รหัส CN - ZG121 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5 วัน 3 คืน (SEP-OCT 2017)

pdf

นำท่านบินสู่เซี้ยงไฮ้โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก
นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง
ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง
ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูอูซี

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5 วัน 3 คืน (SEP-OCT 2017)
http://www.grandholiday.co.th/view/1221
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
  • วันที่ 2 : เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
  • วันที่ 3 : เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-SKY WALK-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนน นานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
  • วันที่ 4 : เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
  • วันที่ 5 : เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
08 ก.ย. 256012 ก.ย. 256016,99916,99916,9993,500
22 ก.ย. 256026 ก.ย. 256016,99916,99916,9993,500
(เต็ม) 13 ต.ค. 256017 ต.ค. 256017,99917,99917,9993,500
18 ต.ค. 256022 ต.ค. 256019,99919,99919,9994,500
19 ต.ค. 256023 ต.ค. 256019,99919,99919,9994,500
20 ต.ค. 256024 ต.ค. 256019,99919,99919,9994,500
27 ต.ค. 256031 ต.ค. 256017,99917,99917,9993,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES ทัวร์จิงโจว สวนกวนอูอี้หยวน ศาลเจ้ากวนอู กำแพงเมืองเกงจิ๋ว ทัวร์เสินหนงเจี้ย อุทยานกวนเหมินซาน หอหมีแพนด้า รังผึ้งริมผา อุทยานเทียนเยี่ยน ผ่านชมที่ราบสีแดง“หงผิงฮั่วหลาง” สะพานสายรุ้งอุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง ป่านปี้เยียน หุบเขาเสินหนงกู่ สันเขาลิงทองเสี่ยวหลงถัง อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว) อุทยานเสินหนงถัน ต้นไม้พันปี ทัวร์กวางเจา จัตุรัสฮัวเฉิง วัดกวงเสี้ยว ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามก๊ก, อาหารสุขภาพ, เมนูอาหารสารพัดไผ่, ติ๋มซำ ห่านย่าง หมูแดง