city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน  THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6 วัน 5 คืน (DEC 17)

ทัวร์จีน THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6 วัน 5 คืน (DEC 17)

รหัส CN-ZG115 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6 วัน 5 คืน (DEC 17)

pdf

เดินทางสู่ประเทศจีนโดยสายการบิน  AIR ASIA  สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร
ลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจก ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก ชมแสงสียามค่ำคืน ณ เมืองโบราณฟ่งหวง  ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ และซีปู้เจีย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6 วัน 5 คืน (DEC 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1178
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ - สนามบินฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี๊ย
  • วันที่ 2 : ร้านหยก - ลำธารม้าแช่ทอง - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านนวดฝ่าเท้า
  • วันที่ 3 : แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
  • วันที่ 4 : ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขึ้น) - ระเบียงแก้ว - ร้านยางพารา - เมืองโบราณฟ่งหวง
  • วันที่ 5 : ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง - ฉางซา
  • วันที่ 6 : สนามบินฉางซา - กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 ธ.ค. 256006 ธ.ค. 256024,88824,88824,8886,000
02 ธ.ค. 256007 ธ.ค. 256024,88824,88824,8886,000
08 ธ.ค. 256013 ธ.ค. 256022,88822,88822,8884,000
09 ธ.ค. 256014 ธ.ค. 256022,88822,88822,8884,000
16 ธ.ค. 256021 ธ.ค. 256018,88818,88818,8884,000
(เต็ม) 23 ธ.ค. 256028 ธ.ค. 256018,88818,88818,8884,000
27 ธ.ค. 256001 ม.ค. 256125,88825,88825,8886,000
31 ธ.ค. 256005 ม.ค. 256125,88825,88825,8886,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ