city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีนคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (DEC 2017)

ทัวร์จีนคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (DEC 2017)

รหัส CN-GO113 ทัวร์จีน ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท/ท่าน

เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย
สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ณ..เมืองแชงกรีล่า “ดินแดนแห่งความฝัน”
พิชิตความสูงของ 2ยอดเขา  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินและภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมความงดงามของเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลก
ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG นมัสการพระพุทธชินราช จำลอง ณ  วัดหยวนทง
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีนคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (DEC 2017)
http://www.grandholiday.co.th/view/1169
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าลี่
  • วันที่ 2 : เมืองโบราณต้าลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – ต้าลี่ – แชงกรีล่า– โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • วันที่ 3 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)– อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – ร้านใบชา - ต้าหลี่
  • วันที่ 5 : ต้าหลี่ – คุนหมิง – ร้านไข่มุก – ตำหนักทองจินเตี้ยน – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง
  • วันที่ 6 : วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
06 ธ.ค. 256011 ธ.ค. 256027,90027,90026,9004,800
29 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256132,90032,90031,9006,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ