city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จอร์เจีย TAKE ME TO GEORGIA  5 วัน 3 คืน (OCT-NOV19)(GQ3TBS-QR002)

ทัวร์จอร์เจีย TAKE ME TO GEORGIA 5 วัน 3 คืน (OCT-NOV19)(GQ3TBS-QR002)

รหัส GG-B2003

Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์เจีย TAKE ME TO GEORGIA 5 วัน 3 คืน (OCT-NOV19)(GQ3TBS-QR002)

pdf

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | กอรี่ | พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน | อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point | 
มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD  - โบสถ์เกอร์เกตี้ – พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จอร์เจีย TAKE ME TO GEORGIA 5 วัน 3 คืน (OCT-NOV19)(GQ3TBS-QR002)
http://www.grandholiday.co.th/view/3859
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - โดฮา – ทบิลิซี
  • วันที่ 2 : มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ – พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
  • วันที่ 3 : อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – กอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี –อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี
  • วันที่ 4 : ทบิลิซี – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี – เมืองเก่าทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา - ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point – สนามบิน – โดฮา
  • วันที่ 5 : โดฮา - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ34,900--4,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจียราคาถูก อื่นๆ