city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน (AUG-OCT18)

เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน (AUG-OCT18)

รหัส KH-GH011 ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน (AUG-OCT18)

pdf

สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม  “ศาลยายเทพ”
เพื่อขอพร ให้ค้าขายร่ำรวย และขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม
บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ
พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน (AUG-OCT18)
http://www.grandholiday.co.th/view/2201
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – ตลาดโรงเกลือ - เสียมเรียบ - วัดใหม่ - องค์เจ็ก – องค์จอม - โตนเลสาบ
  • วันที่ 2 : เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม – ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง
  • วันที่ 3 : ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11 ส.ค. 256113 ส.ค. 25616,9006,9006,5002,200
14 ส.ค. 256116 ส.ค. 25615,9005,9005,5002,200
25 ส.ค. 256127 ส.ค. 25616,5006,5006,0002,200
01 ก.ย. 256103 ก.ย. 25616,5006,5006,0002,200
12 ก.ย. 256114 ก.ย. 25615,9005,9005,9002,200
22 ก.ย. 256124 ก.ย. 25616,5006,5006,0002,200
28 ก.ย. 256130 ก.ย. 25616,5006,5006,0002,200
05 ต.ค. 256107 ต.ค. 25616,9006,9006,5002,200
12 ต.ค. 256114 ต.ค. 25616,9006,9006,5002,200
13 ต.ค. 256115 ต.ค. 25617,2007,2006,8002,200
16 ต.ค. 256118 ต.ค. 25616,5006,5006,0002,200
26 ต.ค. 256128 ต.ค. 25616,9006,9006,5002,200
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว