city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน (NOV18-APR19)

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน (NOV18-APR19)

รหัส KH-GH011 ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท/ท่าน

สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม  “ศาลยายเทพ”
เพื่อขอพร ให้ค้าขายร่ำรวย และขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม
บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ
พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน (NOV18-APR19)
http://www.grandholiday.co.th/view/2201
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – ตลาดโรงเกลือ - เสียมเรียบ - วัดใหม่ - องค์เจ็ก – องค์จอม - โตนเลสาบ
  • วันที่ 2 : เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม – ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง
  • วันที่ 3 : ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
16 พ.ย. 256118 พ.ย. 25616,9006,9006,5002,200
30 พ.ย. 256102 ธ.ค. 25616,9006,9006,5002,200
05 ธ.ค. 256107 ธ.ค. 25617,2007,2006,8002,200
08 ธ.ค. 256110 ธ.ค. 25617,2007,2006,8002,200
14 ธ.ค. 256116 ธ.ค. 25616,9006,9006,5002,200
21 ธ.ค. 256123 ธ.ค. 25616,9006,9006,5002,200
25 ธ.ค. 256127 ธ.ค. 25617,2007,2006,8002,200
29 ธ.ค. 256131 ธ.ค. 25619,9009,9009,5004,200
30 ธ.ค. 256101 ม.ค. 25629,9009,9009,5004,200
11 ม.ค. 256213 ม.ค. 25626,9006,9006,5002,200
14 ม.ค. 256216 ม.ค. 25625,9005,9005,5002,200
25 ม.ค. 256227 ม.ค. 25626,9006,9006,5002,200
29 ม.ค. 256231 ม.ค. 25626,5006,5006,0002,200
08 ก.พ. 256210 ก.พ. 25626,9006,9006,5002,200
18 ก.พ. 256220 ก.พ. 25627,2007,2006,8002,200
22 ก.พ. 256224 ก.พ. 25626,9006,9006,5002,200
04 มี.ค 256206 มี.ค 25625,9005,9005,5002,200
15 มี.ค 256217 มี.ค 25626,9006,9006,5002,200
19 มี.ค 256221 มี.ค 25626,5006,5006,0002,200
29 มี.ค 256231 มี.ค 25626,9006,9006,5002,200
06 เม.ษ. 256208 เม.ษ. 25627,2007,2006,8002,200
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ