alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (SEP-DEC17)

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (SEP-DEC17)

รหัส KH-BI007 ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (SEP-DEC17)

pdf

เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของปราสาทบายน
ชมปราสาทตาพรหมและความสวยงามของปราสาทบันทายศรี
ล่องเรือโตนเลสาบทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดซาจ๊ะ สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (SEP-DEC17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1448
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม – ชมโชว์ระบาอัปสรา
  • วันที่ 2 : นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 25 ส.ค. 256027 ส.ค. 256010,90010,5009,9002,000
(เต็ม) 08 ก.ย. 256010 ก.ย. 256010,90010,5009,9002,000
(เต็ม) 22 ก.ย. 256024 ก.ย. 256010,90010,5009,9002,000
06 ต.ค. 256008 ต.ค. 256012,90012,50011,9002,000
21 ต.ค. 256023 ต.ค. 256012,90012,50011,9002,000
03 พ.ย. 256005 พ.ย. 256012,90012,50011,9002,000
17 พ.ย. 256019 พ.ย. 256012,90012,50011,9002,000
01 ธ.ค. 256003 ธ.ค. 256012,90012,50011,9002,000
08 ธ.ค. 256010 ธ.ค. 256012,90012,50011,9002,000
15 ธ.ค. 256017 ธ.ค. 256012,90012,50011,9002,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ

ทัวร์นครวัด นครธม เดินทาง จากกรุงเทพ - โรงเกลือ โดยรถตู้ปรับอากาศ พิเศษ….สำหรับลูกค้า แกรนด์ ฮอลิเดย์เท่านั้น !! ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไป รถในกัมพูชาปรับเป็นรถบัส 25 ที่นั่ง รถดีแอร์เย็น นั่งสบายไม่แออัด สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย บริการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย – กัมพูชา แบบ VIP