city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ  3วัน 2คืน (FEB-APR'19) REP01

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (FEB-APR'19) REP01

รหัส KH-BI007 ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท/ท่าน

เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของปราสาทบายน
ชมปราสาทตาพรหมและความสวยงามของปราสาทบันทายศรี
ล่องเรือโตนเลสาบทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดซาจ๊ะ สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (FEB-APR'19) REP01
http://www.grandholiday.co.th/view/1448
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม – ชมโชว์ระบาอัปสรา
  • วันที่ 2 : นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 ก.พ. 256203 ก.พ. 256210,90010,5009,9002,000
(เต็ม) 08 ก.พ. 256210 ก.พ. 256210,90010,5009,9002,000
(เต็ม) 15 ก.พ. 256217 ก.พ. 256210,90010,5009,9002,000
(เต็ม) 22 ก.พ. 256224 ก.พ. 256210,90010,5009,9002,000
(เต็ม) 01 มี.ค 256203 มี.ค 256210,90010,5009,9002,000
(เต็ม) 08 มี.ค 256210 มี.ค 256210,90010,5009,9002,000
15 มี.ค 256217 มี.ค 256210,90010,5009,9002,000
22 มี.ค 256224 มี.ค 256210,90010,5009,9002,000
29 มี.ค 256231 มี.ค 256210,90010,5009,9002,000
05 เม.ษ. 256207 เม.ษ. 256210,90010,5009,9002,000
10 เม.ษ. 256212 เม.ษ. 256213,90013,50012,9002,000
11 เม.ษ. 256213 เม.ษ. 256213,90013,50012,9002,000
12 เม.ษ. 256214 เม.ษ. 256214,90014,50013,9002,000
13 เม.ษ. 256215 เม.ษ. 256214,90014,50013,9002,000
26 เม.ษ. 256228 เม.ษ. 256210,90010,5009,9002,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ