city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์กรีซ GRAND GREECE เอเธนส์  มิโคนอส ซานโตรินี 8D5N [SEP-OCT'17]

ทัวร์กรีซ GRAND GREECE เอเธนส์ มิโคนอส ซานโตรินี 8D5N [SEP-OCT'17]

รหัส GC-SS002

Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น 75,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์กรีซ GRAND GREECE เอเธนส์ มิโคนอส ซานโตรินี 8D5N [SEP-OCT'17]

pdf

เดินทางสู่ประเทศกรีซ โดยสายการบินกาต้าร์
ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ แหลมซูเนียน ล่องเรือผ่านช่องแคบโครินธ์
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของโรงละครแห่งเอพิดอรัส เยือนดินแดนเกาะซานโตรินี่
เยี่ยมชมหมู่บ้านเอีย แวะชิมไวน์ ณ SANTO WINERY 
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสนามกีฬาโอลิมปิค ชมวิหารพาร์เธนอน ช้อปปิ้ง ณ ย่านพลักก้า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์กรีซ GRAND GREECE เอเธนส์ มิโคนอส ซานโตรินี 8D5N [SEP-OCT'17]
http://www.grandholiday.co.th/view/1449
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพมหานคร - โดฮา
  • วันที่ 2 : โดฮา – เอเธนส์ ประเทศกรีซ - แหลมซูเนียน
  • วันที่ 3 : ช่องแคบโครินธ์ – เมืองแนฟพลิออน - โรงละครแห่งเอพิดอรัส
  • วันที่ 4 : เกาะมิโคนอส – ถ่ายภาพกับกังหันลมแห่งมิโคนอส - มิโคนอส ทาวน์
  • วันที่ 5 : เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี่ - หมู่บ้านเอีย - ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย
  • วันที่ 6 : ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ – ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ – บ่อน้าพุร้อน - หาดทรายเกาะซานโตรินี่ - PERISSA BEACH - หมู่บ้าน PYRGOS – จัตุรัสธีโปโกปูลู – กรุงเอเธนส์ (บินภายใน)
  • วันที่ 7 : ชมเมืองเอเธนส์ – จัตุรัสซินตักมา – ถ่ายภาพบริเวณหน้าทาเนียบประธานาธิบดี – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค – ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน – อโครโปลิส – วิหารพาร์เธนอน-ย่านเมืองเก่าพลักก้า - MC ARTHUR GLEN OUTLET - สนามบินเอเธนส์
  • วันที่ 8 : โดฮา - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 22 ส.ค. 256029 ส.ค. 256077,99975,99973,99912,900
05 ก.ย. 256012 ก.ย. 256075,99973,99971,99912,900
19 ก.ย. 256026 ก.ย. 256075,99973,99971,99912,900
04 ต.ค. 256011 ต.ค. 256077,99975,99973,99912,900
18 ต.ค. 256025 ต.ค. 256077,99975,99973,99912,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์กรีซ ทัวร์กรีซราคาถูก อื่นๆ