city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่นตั๋วญี่ปุ่น jal เริ่มต้น 17,200.-

Japan Airlines (JAL)

GrandHoliday 9.510136 ราคาเริ่มต้น 17,200 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรโมชั่นตั๋วญี่ปุ่น jal เริ่มต้น 17,200.-

pdf
                            
สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่: วันนี้ - 14 มกราคม 2562 นี้เท่านั้น
ออกเดินทางได้ตั้งแต่: วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562

***ยกเว้นเดินทางช่วงวันหยุด และเทศกาล***
(**ที่นั่งราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด กรุณาเช็คที่นั่งว่างอีกครั้ง**)

 

เส้นทาง
(Round Trip)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(รวมภาษี)
 
นาริตะ (NARITA)
---------------------
นาโกย่า (NAGOYA)
 
 
เริ่มต้น 17,200 บาท
 
 

เส้นทาง
(Round Trip)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(รวมภาษี)
 
โอซาก้า (OSAKA)
 
 
เริ่มต้น 17,300 บาท
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วเครื่องบิน
  •  ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วไป - กลับ ชั้นประหยัด สายการบินเจแปน แอร์ไลน์
  •  บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน (นับจากวันเดินทาง)
  •  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนเดินทางได้,ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ (Non refund)
  •  ราคาราคารวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันแล้ว (ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
  •  สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามข้อกำหนดของสายการบิน