city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่นพิเศษกับบินตรงสู่ “ญี่ปุ่น”

Thai Airways (TG)

GrandHoliday 9.510136 ราคาเริ่มต้น 16,200 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรโมชั่นพิเศษกับบินตรงสู่ “ญี่ปุ่น”

pdf
โปรโมชั่นบินตรงสู่ “ญี่ปุ่น"

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่:  3 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้น
ออกเดินทางได้ตั้งแต่:  3 มกราคม- 31 มีนาคม 2561

(ด่วน!! จำนวนจำกัด - ที่นั่งโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดกรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่)
***ยกเว้นเดินทางช่วงวันหยุด และเทศกาล*** 
 
เส้นทาง ไป - กลับ
(Round Trip) 
 
ราคา / Price
(รวมภาษีแล้ว)
ฟุกูโอกะ (FUKUOKA) เริ่มต้น 16,200 บาท
ฮาเนดะ (HANEDA) เริ่มต้น 17,700 บาท
นาริตะ (NARITA) เริ่มต้น 17,700 บาท
นาโกย่า (NAGOYA) เริ่มต้น 17,700 บาท
โอซก้า (OSAKA) เริ่มต้น 17,900 บาท
ซัปโปโร (SAPPORO)
เริ่มต้น 19,200 บาท
 
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วเครื่องบิน
  1. ราคาเป็นราคาต่อท่าน//ไม่มีราคาเด็ก รวมทุกอย่างแล้ว (Full Service) – อาหาร / ระบุที่นั่ง / โหลดกระเป๋า 30 กก.
  2. บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน (นับจากวันเดินทาง)
  3. ราคานี้เฉพาะการเดินทาง ไป-กลับ เท่านั้น
  4. ราคารวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันแล้ว (ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
  5. ไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้ // ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้
  6. เมื่อทำการออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ เสียค่าธรรมเนียม 4,000 บาท และส่วนต่าง (ถ้ามี)
  7. สะสมไมล์ได้ตามเงื่อนไขของโปรแกรม รอยัลออร์คิดพลัส
  8. ขออนุญาตสงวดสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสายการบินกำหนด