alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่นพิเศษกับบินตรงสู่ “ดินแดนอาทิตย์อุทัย” (ญี่ปุ่น)

Thai Airways (TG)

GrandHoliday 9.510136 ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษกับบินตรงสู่ “ดินแดนอาทิตย์อุทัย” (ญี่ปุ่น)
*** สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 หรือ 4 ท่าน***
*


โตเกียว - โอซาก้า - นาโกย่า - ฟุกุโอกะ


สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่:  วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560 นี้เท่านั้น
ออกเดินทางได้ตั้งแต่:  วันนี้ - 30 กันยายน 2560


(ด่วน!! จำนวนจำกัด - ที่นั่งโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดกรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่)
***ยกเว้นเดินทางช่วงวันหยุด และเทศกาล*** 

1. เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฟุกูโอกะ - กรุงเทพฯ     
ราคาสำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป   เริ่มต้น 15,900.-  (รวมภาษีสนามบิน และน้ำมัน)
ราคาสำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป   เริ่มต้น 16,900.-  (รวมภาษีสนามบิน และน้ำมัน)


เส้นทาง
(Round Trip)

 
เที่ยวบิน
​(Flight)
เวลาเดินทาง
(Depart-Arrive)

กรุงเทพฯ – ฟุกูโอกะ
BANGKOK – FUKUOKA
 
 TG 648   00:50-08:00 น.

 ฟุกูโอกะ - กรุงเทพฯ
FUKUOKA - BANGKOK
 
    TG 649     11:35-14:55 น.

 
2. เส้นทาง กรุงเทพฯ - นาริตะ (โตเกียว) - กรุงเทพฯ          
ราคาสำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป   เริ่มต้น 17,500.-  (รวมภาษีสนามบิน และน้ำมัน)
ราคาสำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป   เริ่มต้น 18,500.-  (รวมภาษีสนามบิน และน้ำมัน)

 

เส้นทาง
(Round Trip)

 
เที่ยวบิน
​(Flight)
เวลาเดินทาง 
(Depart-Arrive)

กรุงเทพฯ – นาริตะ
BANGKOK - NARITA
 
TG 676
(Fix Flight)
 07:35-15:45 น.
 

นาริตะ- กรุงเทพฯ
NARITA - BANGKOK
 
TG 641
TG 643
TG 677
 10:50-15:20 น.
12:00-16:30 น.
17:25-21:55 น.

 
3. เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮาเนดะ (โตเกียว) - กรุงเทพฯ     
ราคาสำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป   เริ่มต้น 17,500.-  (รวมภาษีสนามบิน และน้ำมัน)
ราคาสำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป   เริ่มต้น 18,500.-  (รวมภาษีสนามบิน และน้ำมัน)

 

เส้นทาง
(Round Trip)

 
เที่ยวบิน
​(Flight)
เวลาเดินทาง 
(Depart-Arrive)

กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ
BANGKOK - HANEDA
 
TG 660
(Fix Flight)
 
13:00-21:10 น.
 

ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
HANEDA - BANGKOK
 
TG 661
 TG 683 
 00:20-04:50 น.
10:35-15:05 น.
 
4. เส้นทาง กรุงเทพฯ - นาโกย่า - กรุงเทพฯ
ราคาสำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป   เริ่มต้น 17,500.-  (รวมภาษีสนามบิน และน้ำมัน)
ราคาสำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป   เริ่มต้น 18,500.-  (รวมภาษีสนามบิน และน้ำมัน)

 

เส้นทาง
(Round Trip)

 
เที่ยวบิน
​(Flight)
เวลาเดินทาง 
(Depart-Arrive)

กรุงเทพฯ – นาโกย่า
BANGKOK - NAGOYA
 
TG 646
 
10:45-18:40 น.
 
 
นาโกย่า - กรุงเทพฯ
NAGOYA - BANGKOK
 
TG 647
TG 645
 00:30-04:30 น.
11:00-15:00 น..


5. เส้นทาง กรุงเทพฯ - โอซาก้า - กรุงเทพฯ            
ราคาสำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป   เริ่มต้น 17,600.-  (รวมภาษีสนามบิน และน้ำมัน)
ราคาสำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป   เริ่มต้น 18,600.-  (รวมภาษีสนามบิน และน้ำมัน)

 

เส้นทาง
(Round Trip)

 
เที่ยวบิน
​(Flight)
เวลาเดินทาง 
(Depart-Arrive)

กรุงเทพฯ - โอซาก้า
BANGKOK – OSAKA
 
TG 672
 
08:25-15:55 น.
 
 
โอซาก้า - กรุงเทพฯ
OSAKA - BANGKOK
 
TG 623
TG 673
11:45-15:35 น.
17:35-21:25 น..
 
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วเครื่องบิน
1. ราคาเป็นราคาต่อท่าน รวมทุกอย่างแล้ว (Full Service) – อาหาร / ระบุที่นั่ง / โหลดกระเป๋า 30 กก.
2. ต้องเดินทางขั้นต่ำ 2 หรือ 4 ท่าน, ต้องเดินทาง ไป-กลับ พร้อมกัน และเที่ยวบินเดียวกันเท่านั้น
3. บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน (นับจากวันเดินทาง) และต้องพำนักที่ญี่ปุ่นอย่างน้อย 3 คืน
4. ราคารวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันแล้ว (ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
5. ราคานี้เฉพาะการเดินทาง ไป-กลับ เท่านั้น
6. ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้
7. ไม่สามารถเปลี่ยน หรือแก้ไขชื่อผู้เดินทางได้
8. เมื่อทำการออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว
- เที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และวันเดินทาง
- เที่ยวบินขาเข้ากรุงเทพฯ สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน และวันเดินทางได้ เสียค่าธรรมเนียม 4,000 บาท และส่วนต่าง (ถ้ามี)
9. สะสมไมล์ได้ตามเงื่อนไขของโปรแกรม รอยัลออร์คิดพลัส
10. ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางร่วมกับการออกตั๋วแยกแบบ Conjunction หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น หรือ การอัพเกรดได้