city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปกลับ อเมริกา (usa) // แคนาดา (can) เริ่มต้น 25,900 รวมภาษี!!!

Eva Air (BR)

GrandHoliday 9.510136 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปกลับ อเมริกา (USA) // แคนาดา (CAN)
โดยสายการบิน “อีว่า แอร์ EVA AIR (BR)”
สายการบินระดับ 5 ดาว ที่ได้รับการการันตีคุณภาพโดย
SKYTRAX องค์กรการจัดอันดับมาตรฐานของสายการบินระดับนานาชาติ 
 ราคาสุดช็อก!!! เริ่มต้นเพียง 25,900 บาท (รวมภาษี)
**โปรโมชั่นนี้สำหรับจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วัน เท่านั้น**

สำรองที่นั่งตั้งแต่: วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เดินทางได้ตั้งแต่: มิถุนายน - มีนาคม 2562

Low Season: 9 - 24 มิ.ย. // 1 ก.ย. - 17 ธ.ค.61 // 11 ม.ค. - 31 มี.ค.62
Hi Season:  25 มิ.ย. - 31 ส.ค. // 18 - 31 ธ.ค.61 // 1 - 10 ม.ค.62
(ที่นั่งโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ::: อเมริกา (AMERICA):::

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

 
 ลอสแองเจลิส
(LOS ANGELES)
Economy Class
 
25,900
(รวมภาษีแล้ว)
 
31,800
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
53,500
(รวมภาษีแล้ว)
56,500
(รวมภาษีแล้ว)
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

 
ซานฟรานซิสโก
(SAN FRANCISCO)
 
Economy Class
 
 25,900
(รวมภาษีแล้ว)
 
 31,800
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
 53,500
(รวมภาษีแล้ว)
56,500
(รวมภาษีแล้ว)

 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

นิวยอร์ค
(NEW YORK)
 
 
Economy Class
 
 31,800
(รวมภาษีแล้ว)
 
 33,800
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
 57,400
(รวมภาษีแล้ว)
61,200
(รวมภาษีแล้ว)
 
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season


ซีแอตเทิล
(SEATTLE)
 
 
 
 
 
Economy Class
 
 
 35,200
(รวมภาษีแล้ว)
 
36,700
(รวมภาษีแล้ว)
 
Elite Class
 
 
 64,200
(รวมภาษีแล้ว)
 
 
 68,800
(รวมภาษีแล้ว)
  
 
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Seasonฮิวสตัน
(HOUSTON, TEXAS)
 
 
 
 
 
 
Economy Class
 
 
 35,600
(รวมภาษีแล้ว)
 
 39,500
(รวมภาษีแล้ว)
 
Elite Class
 
 
 68,500
(รวมภาษีแล้ว)
 
 
 71,500
(รวมภาษีแล้ว)
 
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season


ชิคาโก
(CHICAGO)
 
 
 
Economy Class
 
 34,600
(รวมภาษีแล้ว)
 
 
 37,000
(รวมภาษีแล้ว)
 
Elite Class
 
 
 60,500
(รวมภาษีแล้ว)
 
 
 63,500
(รวมภาษีแล้ว)
 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 ::: แคนาดา (CANADA):::

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season
แวนคูเวอร์
 (VANCOUVER)
 
 
 
 
 
 
Economy Class
 
 
 27,400
(รวมภาษีแล้ว)
 
 32,200
(รวมภาษีแล้ว)
 
Elite Class
 
 
 56,500
(รวมภาษีแล้ว)
 
 
 67,200
(รวมภาษีแล้ว)
 
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

โทรอนโต
 (TORONTO)
 
 
 
 
 
Economy Class
 
 35,700
(รวมภาษีแล้ว)
 
39,500
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
68,000
(รวมภาษีแล้ว)
75,800
(รวมภาษีแล้ว)
 
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วเครื่องบิน
  •  - ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วไป - กลับ เดินทางโดยสายการบิน EVA AIR (BR) เท่านั้น
  •  - โปรโมชั่นสำหรับสำรองที่นั่ง และออกตั๋วเครื่องบินก่อนเดินทางย่างน้อย 60 วัน
  •  - บัตรโดยสารมีอายุ 3 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
  •  - กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ไม่เสียค่าธรรมเนียม (กรณีมีที่นั่งโปรโมชั่นว่าง) หรือเสียค่าส่วนต่าง (ถ้ามี)
  •  - ตั๋วเครื่องบินที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งใบสามารถขอคืนเงินได้ (Refund) เสียค่าธรรมเนียม 8,000 บาท
  •  - ราคารวมภาษีคำนวณจากภาษีสนามบิน และน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 2 เม.ย.61  เนื่องจากภาษีฯ อาจเปลี่ยนแปลง
  •  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสายการบินกำหนด