city
  • Mobile. 081-9699934
ตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปกลับ อเมริกา (usa) // แคนาดา (can) เริ่มต้น 23,900 รวมภาษี!!!

Eva Air (BR)

GrandHoliday 9.510136 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปกลับ อเมริกา (USA) // แคนาดา (CAN)
โดยสายการบิน “อีว่า แอร์ EVA AIR (BR)”

สายการบินระดับ 5 ดาว ที่ได้รับการการันตีคุณภาพโดย
SKYTRAX องค์กรการจัดอันดับมาตรฐานของสายการบินระดับนานาชาติ
สำรองที่นั่งตั้งแต่: วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562
เดินทางได้ตั้งแต่: วันนี้ - 30 เมษายน 2563


 Low Season: 6 พ.ค. - 24 มิ.ย. 62 // 1 ก.ย. - 17 ธ.ค. 62 // 11 ม.ค. - 5 เม.ย. 63 // 18 - 30 เม.ย. 63 
 Hi Season: 25 มิ.ย. - 31 ส.ค. 62 // 18 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 // 1 - 10 ม.ค. 63 // 6 - 17 เม.ย. 63 

 (ที่นั่งโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ::: อเมริกา (AMERICA)::: 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

 
ลอสแองเจลิส
(LOS ANGELES)
Economy Class
 
23,900
(รวมภาษีแล้ว)
 
28,700
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
54,000
(รวมภาษีแล้ว)
56,000
(รวมภาษีแล้ว)
Business Class
99,900
(รวมภาษีแล้ว)
102,900
(รวมภาษีแล้ว)
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

 
ซานฟรานซิสโก
(SAN FRANCISCO)
Economy Class
 
23,900
(รวมภาษีแล้ว)
 
28,700
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
54,000
(รวมภาษีแล้ว)
56,000
(รวมภาษีแล้ว)
Business Class
99,900
(รวมภาษีแล้ว)
102,900
(รวมภาษีแล้ว)
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

 
นิวยอร์ค
(NEW YORK)
Economy Class
 
30,600
(รวมภาษีแล้ว)
 
36,300
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
62,500
(รวมภาษีแล้ว)
66,000
(รวมภาษีแล้ว)
Business Class
129,800
(รวมภาษีแล้ว)
139,300
(รวมภาษีแล้ว)

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

ซีแอตเทิล
(SEATTLE)
 
Economy Class
 
25,400
(รวมภาษีแล้ว)
 
29,200
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
61,600
(รวมภาษีแล้ว)
66,400
(รวมภาษีแล้ว)
Business Class
114,600
(รวมภาษีแล้ว)
118,400
(รวมภาษีแล้ว)
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

ชิคาโก
(CHICAGO)
 
Economy Class
 
33,400
(รวมภาษีแล้ว)
 
38,200
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
62,500
(รวมภาษีแล้ว)
64,500
(รวมภาษีแล้ว)
Business Class
125,200
(รวมภาษีแล้ว)
134,700
(รวมภาษีแล้ว)
 

-----------------------------------------------------------------------------

 ::: แคนาดา (CANADA):::

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

แวนคูเวอร์
 (VANCOUVER)
 
Economy Class
 
30,400
(รวมภาษีแล้ว)
 
33,300
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
55,700
(รวมภาษีแล้ว)
61,000
(รวมภาษีแล้ว)
Business Class
125,000
(รวมภาษีแล้ว)
134,500
(รวมภาษีแล้ว)
 

เส้นทาง

(Round Trip)

ประเภทบัตรโดยสาร​

(Class Type)

ราคา / Price

Low Season

ราคา / Price

Hi Season

โทรอนโต
 (TORONTO)
 
Economy Class
 
37,200
(รวมภาษีแล้ว)
 
42,000
(รวมภาษีแล้ว)
Elite Class
66,300
(รวมภาษีแล้ว)
71,200
(รวมภาษีแล้ว)
Business Class
153,600
(รวมภาษีแล้ว)
163,200
(รวมภาษีแล้ว)
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วเครื่องบิน
1. ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วไป - กลับ เดินทางโดยสายการบิน EVA AIR (BR) เท่านั้น
2. ราคารวมภาษีสนามบิน และน้ำมันเชื้อเพลิง (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
3. บัตรโดยสารมีอายุ 1 ปี (นับจากวันเดินทาง)
4. สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียมดังนี้            
      - ชั้นประหยัด (Economy Class) เสียค่าธรรมเนียม 6,000 บาท และค่าส่วนต่าง (ถ้ามี)
      - ชั้นพรีเมี่ยม (Elite Class) เสียค่าธรรมเนียม 6,000 บาท และค่าส่วนต่าง (ถ้ามี)
      - ชั้นธุรกิจ (Business Class) เสียค่าธรรมเนียม 11,000 บาท และค่าส่วนต่าง (ถ้ามี)
5. สามารถขอคืนเงินได้ (Refund) กรณียังไม่ได้ใช้ตั๋วทั้งฉบับเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมดังนี้              
      - ชั้นประหยัด (Economy Class) เสียค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
      - ชั้นพรีเมี่ยม (Elite Class) เสียค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
      - ชั้นธุรกิจ (Business Class) เสียค่าธรรมเนียม 13,000 บาท
6. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสายการบินกำหนด